Kvalita a věrohodnost barev

Kvalita barev je velmi důležitá pro produktovou fotografii, protože barvy mohou mít významný vliv na způsob, jakým potenciální zákazníci vnímají produkt. Pokud jsou barvy v produktové fotografii vyvážené a přesné, mohou být považovány za realistické a mohou vzbuzovat důvěru a zájem u zákazníků. Na druhé straně, pokud jsou barvy na fotografii nevyvážené, nebo pokud jsou […]

Jak na zvýšení konverzí?

Existuje mnoho studií o tom, jak vysoký význam má kvalita prezentace a vizualizace pro věrohodnost a důvěru v produkt jako takový. V případové studii pro zvýšení konverzí (celkového počtu objednávek a její hodnoty) jsme se zaměřili na maximální efektivitu a výtěžnost z již implementovaných prvků. Nebyly tedy přidávány žádné další podpůrné prvky (což je pro […]